Czy zasoby kadrowe i techniczne szkół pozwalają na prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej? Jak w praktyce funkcjonują obieg dokumentów i archiwizacja w szkołach?

Czytaj Więcej