Badanie "Obieg dokumentów i archiwizacja w szkołach"

Realizacja obowiązków kancelaryjnych i archiwalnych w szkołach nie jest łatwym zadaniem. Wymogi ciążące na szkołach są bowiem zbliżone do tych, które są stosowane w urzędach, a równocześnie misją szkoły jest przede wszystkim dydaktyka i wychowanie.

Czy zasoby kadrowe i techniczne szkół pozwalają na prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej? Jak w praktyce funkcjonują obieg dokumentów i archiwizacja w szkołach?

Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania jest głównym celem badania „Obieg dokumentów i archiwizacja w szkołach”. To pierwszy projekt realizowany w ramach serwisu Archivarius.pl, który stworzyłem chcąc służyć pomocą w dobrym zarządzaniu dokumentacją zarówno w ramach różnych instytucji, jak i na poziomie poszczególnych stanowisk.

Odpowiedzi udzielone w badaniu zostaną przedstawione w formie danych statystycznych i analiz, w których nie będą wskazane nazwy konkretnych szkół. Do tych szkół, które wezmą udział z badaniu prześlę raport końcowy, który będzie prawdopodobnie pomocny w doskonaleniu szkolnego obiegu dokumentów.
W skróconej formie część danych z raportu zostanie przedstawionych również na stronie Archivarius.pl.

Udział w badaniu polega na wypełnieniu ankiety, dostępnej na stronie głównej
i przesłaniu jej na adres e-mail: kontakt@archivarius.pl. Więcej informacji można uzyskać pocztą elektroniczną lub telefonicznie pod numerem 502-316-775.Fot. Pixabay.com